Przychodnia Weterynaryjna DOG czynna: 

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK w godzinach 10:00-18:00, SOBOTA w godzinach 10:00-13:00

telephone 41 25 15 500 oraz w nagłych przypadkach pogotowie całodobowe mobile phones 604 456 540

Leczenie psów, kotów, koni i zwierząt egzotycznych. Zapraszamy!

Dobrze jest wiedzieć z kim się ma do czynienia podczas wizyt.
Oto Twój lekarz – specjalista: Remigiusz Cichoń, lekarz weterynarii, specjalista chorób psów i kotów. Wykładowca, autor programu i kierownik studiów podyplomowych "Psychologia Zwierząt" na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Członek PSLWMz (Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt), ESAVS (European School For Advanced Veterinary Studies), PTNW (Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych), Biegły Sądowy od 2001 roku.

   1. Studia ukończył na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w roku 1985.
   2. Siatkarz AZS Olsztyn.
   3. W latach 1985-1990 pracował w Lecznicy dla zwierząt w Pawłowie k. Starachowic, w której zajmował się leczeniem dużych zwierząt.
   4. Od marca 1990 prowadzi prywatną praktykę weterynaryjną w Skarżysku Kamiennej. To pierwszy prywatnie praktykujący lekarz weterynarii w regionie świętokrzysko -r adomskim, dziewiąty w Polsce.
   5. Studia podyplomowe „Specjalizacja chorób psów i kotów” 1998-2001 w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, Centrum Kształcenia Podyplomowego w Puławach – Tytuł Specjalisty grudzień 2001 r.
   6. Praktyki Kliniczne North Chicago USA 1989 rok.
   7. Praktyki Behawioralne Boston 2002/2003.

Pomysłodawca, organizator i uczestnik Świętokrzyskich Spotkań Medycyny Weterynaryjnej:

   1. Maj 2007 "Zaburzenia Zachowań Zwierząt" Szkolenie dla zaawansowanych - wykłady wspólnie z prof. dr hab. Mariuszem Majewskim,
   2. Wrzesień 2007 "Szkolenie USG i Behawioryzm KONI"- wykłady i ćwiczenia wspólnie z dr n. wet. Krzysztofem Skorupskim i Bartłomiejem Bargiełowskim.
   3. Czerwiec 2008 "Urologia psów i kotów".
   4. Wrzesień 2008 "Okulistyka i Kardiologia KONI".
   5. Maj 2009 "Dermatologia psów i kotów" - konferencja międzynarodowa.

PUBLIKACJE i ARTYKUŁY:

   1. "Weterynaria w Praktyce" cykl "Alfabet behawiorysty" - publikacje w 10 kolejnych numerach pisma od nr 02/2007 do 6/2008 (10 Publikacji).
   2. "Cztery Łapy" - cykl porad behawioralnych.
   3. www.behawioryści.pl
   4. Magazyn "PIES" - dwumiesięcznik Związku Kynologicznego w Polsce nr 1/2008, 2/2008, 4/2008 r.
   5. Cykl artykułów miesięcznika VIVARIUM nr 1/2008, 2/2008, 3/2008 r.
   6. Korekta naukowa części behawioralnej książki "5 minut konsultacji weterynaryjnej" - wydawnictwo ELSEVIER-Urban Partner.
   7. "WETERYNARIA" punktowany magazyn branżowy- Cykl 12 publikacji naukowych z dziedziny "Psychologii Zwierząt - Behawioryzmu psów, kotów, koni i bydła" w kolejnych numerach miesięcznych, począwszy od 1/2013 do lipca 2015 roku.

w latach 1991-2012 ukończył następujące szkolenia:

   1. European School For Advanced Veterinary Studies “Dermatology II” Luxemburg 1997 - uzyskując europejski tytuł specjalisty dermatologa II stopnia.
   2. Państwowy Instytut Weterynaryjny Centrum Kształcenia Podyplomowego w Puławach:
     • „Choroby układu wydzielania wewnętrznego” 1997 r.,
     • „Hematologia Weterynaryjna” 1996 r.,
     • „Choroby układu krążenia i płuc małych zwierząt” 1996 r.,
     • Okulistyka psów i kotów - 1997 r.
   3. Akademia Po Dyplomie:
     • „Stomatologia małych zwierząt część pierwsza i druga” 2003/2004,
     • "Choroby zwierząt egzotycznych” 2004 r.,
     • „Kardiologia małych zwierząt w praktyce klinicznej” 2005 r.,
     • „Wybrane problemy behawioralne u psów i kotów” 2002 r.,
     • „Choroby gryzoni i królików – diagnostyka i leczenie”.
   4. Seminaria naukowe w klinice Jacka Szulca w Zgierzu: 
     • „Pediatria i neonatologia psów i kotów” 2004 r.,
     • „Sterydy w praktyce klinicznej małych zwierząt”,
     • „Choroby zakaźne małych zwierząt” 2005 r.,
     • „Problemy behawioralne psów i kotów” 2006 r.,
     • "Klinika zaburzeń zachowań kotów" 2008 r.,
     • "Zaburzenia Zachowań Zwierzą" Szkolenie dla zaawansowanych -Wykłady prowadzone wspólnie z Prof.dr hab. Mariuszem Majewskim Maj 2007 r.,
     • "Szkolenie USG i Behawioryzm KONI" Wrzesień 2007 r.,
     • "Urologia psów i kotów" Czerwiec 2008 r.,
     • "Okulistyka i Kardiologia KONI" Wrzesień 2008 r.,
     • "Chirurgia Stawów Biodrowych" Warsztaty dla 8 chirurgów ortopedycznych z Polski, prowadzone przez prof. dr hab. P. Sylimanowicza, Wrzesień 2013 r.,
     • "Terapia IRAP u Psów" , Szkolenie ortopedyczne dla lekarza certyfikowanego dla sytemu IRAP, Maj 2013 r.
   5. Udział w dziesiątkach konferencji, seminariów warsztatów naukowych dla lekarzy weterynarii w Polsce i za granicami kraju. w latach 1992-2013 r.
   6. „Analiza biznesowa działalności zakładu leczniczego dla zwierząt i sposoby finansowania ze środków UE” w ramach projektu LEKARZ WETERYNARII-SPECJALISTA I PRZEDSIĘBIORCA (Cedzyna 2011 r.)
    „Podstawy marketingu i gospodarowania a także zarządzania zasobami ludzkimi” w ramach projektu LEKARZ WETERYNARII-SPECJALISTA I PRZEDSIĘBIORCA (Cedzyna 2011 r.)
    „Kurs księgowości w zakładzie leczniczym dla zwierząt” w ramach projektu LEKARZ WETERYNARII-SPECJALISTA I PRZEDSIĘBIORCA (Cedzyna 2011 r.)
    „Alergie u psów i kotów-diagnostyka i leczenie” w ramach projektu LEKARZ WETERYNARII-SPECJALISTA I PRZEDSIĘBIORCA (Cedzyna 2011 r.)
    „Diagnostyka i leczenie chorób endokrynogennych” w ramach projektu LEKARZ WETERYNARII-SPECJALISTA I PRZEDSIĘBIORCA (Cedzyna 2011 r.)
    „Kurs ultrasonograficzny połączony z warsztatami. Badanie USG małych zwierząt” w ramach projektu LEKARZ WETERYNARII-SPECJALISTA I PRZEDSIĘBIORCA (Cedzyna 2011 r.)
   7. XXI Kongres PSLWMZ 10.2013. Tematyka w/g specyfikacji objętej planem.
   8. "Chirurgia Gadów" Warsztaty przedkongresowe PSLWMZ. Prowadzący: dr n. wet. Jarosław Zajączkowski, 25.10.2013 r.
   9. XXII Kongres PSLWMZ 10.2014. Tematyka w/g specyfikacji objętej planem.
   10. XXIII Kongres PSLWMZ 11.2015. Tematyka w/g specyfikacji objętej planem.

Praktyka wykładowa w Polsce:

   1. Cykl wykładów ośmiogodzinnych dla lekarzy weterynarii w 12 krajach UE tematyka "Behavior Dog’s and Cat’s” 2005/2006.
   2. IVSA Lublin Wydział Medycyny Weterynaryjne w Lublinie cykl - cztery spotkania dwudniowe, wykłady i ćwiczenia dla studentów i lekarzy weterynarii „Behawioryzm psów, kotów i koni” 2006/2007.
   3. Klinika Jacka Szulca z Zgierzu wykłady „Wybrane problemy behawioralne psów i kotów” 2006.
   4. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2007 - cykl trzech spotkań dwudniowych - wykłady i ćwiczenia dla studentów i lekarzy weterynarii „Behawioryzm psów, kotów i koni”.
   5. Pierwsze Świętokrzyskie Spotkania Medycyny Weterynaryjnej w Suchedniowie (maj 2007) - wspólne wykłady z prof. dr hab. Mariuszem Majewskim "Zaburzenia zachowań psów i kotów". Organizacja i prowadzenie, oraz ćwiczenia behawioralne.
   6. Drugie Świętokrzyskie Spotkania Medycyny Weterynaryjnej - KONIE Św. Katarzyna, 2007.09.14-16, Behawioryzm koni - wykłady i ćwiczenia wspólnie z dr n.wet. Krzysztofem Skorupskim.
   7. IVSA Wrocław oraz Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Wydział Medycyny Weterynaryjne we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy: cykl wykładów i ćwiczeń - cztery spotkania dwudniowe, wykłady i ćwiczenia dla studentów i lekarzy weterynarii „Behawioryzm psów, kotów i koni” 10 i 11.2007.
   8. Klinika Jacka Szulca - ZGIERZ 12.01.2008 "Klinika zaburzeń zachowań kotów" Wykład 4 godz.
   9. i Konferencja "Praktycy dla początkujących lekarzy weterynarii" Konstancin Jeziorna 17.01.2008 - "Przeciwdziałanie pogryzieniom dzieci przez psy - The Blue Dog, Wybrane przypadki kliniczne zaburzeń zachowań u psów i kotów. Zagrożenia medycyny behawioralnej w praktyce lekarza weterynarii". Organizator Magnus - VET-Practice.
   10. Szkolenie "Medycyna Behawioralna psów - wybrane przypadki kliniczne" oraz "Ambasador The Blue Dog" SGGW Wydział Medycyny Weterynaryjne, Warszawa Ursynów Pawilon 23. Wykład i ćwiczenia 5 godzin - 07.03.2009.
   11. Konferencja czterodniowa w kwietni i jednodniowa w grudniu "Medycyna Behawioralna Psów, Kotów i Konie", "Agresja psów i kotów" oraz "Ambasador The Blue Dog" - Olsztyn - 24 godzin wykładów i 3 godziny ćwiczeń w trzech spotkaniach - NA PSACH BYŁO 236, KOTACH 259, NA KONIACH 231 uczestników - w sumie w zajęciach brało udział 356 osób, lekarzy weterynarii i studentów Medycyny Weterynaryjnej.
   12. Szkolenie "Medycyna Behawioralna psów - wybrane przypadki kliniczne" oraz "Ambasador The Blue Dog" Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Medycyny Weterynaryjnej Lublinie Centrum Konferencyjne, wykłady i ćwiczenia (20 godzin - styczeń 2010).
   13. Szkolenie "Medycyna Behawioralna psów - wybrane przypadki kliniczne" oraz "Ambasador The Blue Dog" Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Medycyny Weterynaryjne, Wrocław Centrum Konferencyjne "Jana Pawła II" Pl.Grunwaldzki 24. wykłady i ćwiczenia (30 godzin. - marzec, kwiecień i maj 2010).
   14. Szkolenie "Medycyna Behawioralna psów - wybrane przypadki kliniczne" Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wrocław 4-5.06.2011 - Aula wykładowa 1W. Wykłady i ćwiczenia.
   15. Szkolenie „Medycyna Behawioralna Kotów”, Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wrocław 15.01.2012, Aula wykładowa 1W. Wykłady i ćwiczenia.

   16. Szkolenie, wykład „Zrozumieć kota”, 07.03.2015, Uniwersytet SWPS w Poznaniu – 8 godzin.
   17. Szkolenie dla lekarzy weterynarii organizowane przez Firmę FARMINA, Warszawa 07.11.2015, wykład 4 godziny.

   18. Wykład 2 godzinny na II Kongresie Medycyny Behawioralnej w Warszawie, organizowanym przez Firmę ETOVET, 04,05.12.2015 r.
   19. Autor programu, kierownik i wykładowca Studiów Podyplomowych "Psychologia Psów, Kotów i Koni" na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu od 2012 roku (nadal trwa praca) 136 godzin rocznie wykładów i ćwiczeń.

Pomysłodawca, organizator i właściciel Świętokrzyskich Spotkań Medycyny Weterynaryjnej.

Krótkofalarstwo – pierwsza i druga kategoria, znak sp7htj. Polski Związek Krótkofalowców

Prezes „Świętokrzyskiego Stowarzyszenia PL CB Radio” od 1992 roku. Znak KINGA 1500, 161 Alpha Tango 024 SUPERVISOR, operator klasy „S” 286 krajów - łączności potwierdzone, 68 dyplomów CB radio dotyczących łączności międzynarodowych i z wyspami świata, 17 awardów grupowych.

Ekspedycje zagraniczne: Burkina Faso, Kongo, Malediwy, Kamerun, Seszele, Francuska Polinezja.

Drugi Vice Mistrz Polski 2011 w kolarstwie MTB Medycyny i Farmacji.

Motocyklista, rowerzysta - zawodnik MTB - MazoviaMTB nr 3419 i Szosowy - Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów.

Godziny przyjęć

Zapraszamy do naszej przychodni

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
w godzinach 10:00-18:00

SOBOTA
w godzinach 10:00-13:00

DOG na Facebook

SFbBox by enter-logic-seo.gr